Nhóm chất nhũ hóa

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Dạng sản phẩm Loại sản phẩm Ghi chú

Chất nhũ hóa GMS

GMS Bột kem ăn, bánh kẹo, sữa đậu nành, xúc xích, Bò viên, cá viên, heo viên, gà viên, chả lụa.

Staffood CT-3K

CT-3K Bột Xúc xích, Bò viên, cá viên, heo viên, gà viên, chả lụa, bánh, kem, sữa trái cây, sữa đậu nành.