Nhóm chất chống ô xy hóa

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Dạng sản phẩm Loại sản phẩm Ghi chú

Acid Ascorbic

Vit.C Bột Nước mắm, nước trái cây, khô mực, tương ớt, tương cà

Sodium Erythorbate

SE Bột Nước mắm, xúc xích, nước trái cây, khô mực, tương ớt, tương cà